Saturday, January 1, 2011

Love wasn't put in the heart to stay, for love isn't love 'til you give it away.
ÄLSKAR raffe, vilken är bra när mitt mål för 2011 är att bli vuxen. Eller lite mer vuxen.

No comments:

Post a Comment